Åsmöteshandlingar och information

Årsmöte 2020

Svenska Squashförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte

Dag

Lördagen 17 oktober 2020

Tid

Kl 11.00

Plats

Enskede Rackethall

Distansdeltagande

Via Teams

Följande gäller för årsmötet:

Anmälan och fullmakt för ombud skall skickas till mötet senast torsdagen den 15 oktober 2020 till info@squash.se

Då det är Coronatider vill vi i största möjliga mån uppmuntra till distansdeltagande via Teams och att den fysiska närvaron i möjligaste mån begränsas till avgående samt tillträdande styrelse samt valberedning. En länk till mötet kommer skickas via email till anmälda deltagare i god tid innan mötet.

Förbundsmöte består av ombud utsedda direkt av föreningar enligt nedan.
Ombud ska vara medlem i representerad förening (föreningsombud). Ombud får inte företräda mer än en förening och inte heller vara ledamot av förbundsstyrelsen. Föreningar får sända ett ombud för varje röst. Uteblir något ombud, förlorar förening hens röst.

Ombud ska medföra fullmakt från den förening som hen företräder. Alla ombud behöver en fullmakt, även så ordförande i ett SDF eller förening, signerad av annan behörig firmatecknare.

Vid förbundsmöte har ombud utsedda av föreningar rösträtt. Föreningar, som den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en (1) röst.

Föreningar, som den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som har fler än 150 medlemmar har två (2) röster. Av dessa föreningar har de tre föreningar som har flest röster har ytterligare en (1) röst.

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla för
tiden den 1 september – 31 augusti. Uppgift om förenings antal medlemmar hämtas från IdrottOnline. Se bilaga för full förteckning över röstlängden.

Röstlängden tas fram av förbundsstyrelsen och består av de föreningar som fullgjort sina stadgepliktiga skyldigheter per den 30 juni 2020. Häri ligger inbetalning eller uppgörelse om inbetalning av förbundsavgiften för föregående år – dvs 2019-2020

Val av Styrelsemedlemmar. Följande platser skall tillsättas: 

Ordförande, två (2) st ordinarie ledamöter, för en tid av 2 år. Båda könen skall vara representerade i styrelsen

Följande i styrelsen står för val enligt: 

Förtroendeuppdrag

Sittande 19/20

Status

Ordförande

Ville Munne

Har avböjt omval

Ledamot (Vice Ordf.)

Simon Vikström

Öppen för omval

Ledamot

Ida Åkebrand

Har avböjt omval

Ledamot

Per Grunewald

Ett år kvar

Ledamot

Michael Errington

Ett år kvar

Suppleant

Fabian Jacobsson

Ett år kvar


Förslag skall lämnas för revisorer (en ordinarie och en suppleant) som skall granska förbundets räkenskaper.

Förslag skall lämnas på valberedning, tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Båda könen skall vara representerade. 

 

Bifogade handlingar:

Årsredovisning&Revisionsberättelse_2019_2020

Verksamhetsberättelse_2019_2020

Röstlängd_1_sept_2020

Valberedningens förslag

Dagordning

Fullmakt

Verksamhetsplan_2020_2021

Budget2020_21

Motion från Roslagen SRC

Om ni har frågor på Årsredovisningen kontakta Michael Errington, ekonomiansvarig i styrelsen, michael.errington@squash.se

Prata med styrelsen idag den 8 September på öppna halvtimmen kl 1630-1700

Prata med styrelsen i Svenska Squashförbundet idag den 8 september kl 1630-1700 inför styrelsemötet som börjar kl 17!

Alla frågor och funderingar är varmt välkomna. Här är länken för att gå med:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUyODQwZTgtZTE2MC00MjFjLWE4MmMtNDhiNWNiNmYxNTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22102812c7-9606-4924-be2b-ae98b104dc6b%22%2c%22Oid%22%3a%22ed8abad6-b10c-443b-898c-1eaa46ac3c73%22%7d

Uppdateringar kring Covid-19 och seriespel 11/5 2020

Inga fler seriespelsmatcher kommer att spelas säsongen 19/20. Alla lag kommer att ligga kvar i sin respektive division även nästa säsong.
Vi har en fortsatt ambition att genomföra ett slutspel för de 4 lag som är kvalificerade i elitserien och ett SM med ca 4 veckors framförhållning. Som läget är nu så ser det inte ut att bli juni. Möjligtvis i Juli/Augusti.

Nästa styrelsemöte är 8e Juni kl 17:00 och då kommer nytt besked.
Alla har möjlighet att ansluta och prata med styrelsen från 16:30-17:00 den 8e Juni om vad som helst. Här är länken för att ansluta till mötet: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/c2ltb24uaC52aWtzdHJvbUBnbWFpbC5jb20._8h1kah248gokab9o6l230b9k88rk2b9p8cpj2ba48oqj4c2364sj0h9l74?hs=121

Uppdatering kring Covid-19

Tävlingar och seriespel i Maj är inställt.
Vi övervakar läget och håller öppet för att förlänga säsongen till sista juni för att möjligen kunna spela klart serien och även SM-tävlingarna.
Om situationen lättar så kommer vi att kunna informera alla med 2-3 veckors varsel.
Löpande information kommer ut på squash.se

Kallelse till Svenska Squashförbundets Extra förbundsmöte

Svenska Squashförbundets styrelse kallar härmed till Extra förbundsmöte.
Dag
Söndagen den 26 April
Tid
kl. 12.00
Plats
Via länk.
Distansdeltagande
Via länk.
Anmälan
Sker via bifogat anmälningsformulär i kallelsen senast den 24 April.
Fullmakt
Svenska Squashförbundet tillhanda senast den 24 April.
Anmälan och fullmakt för ombud ska skickas till info@squash.se

Välkomna!

Se bifogade filer för ärenden som skall behandlas:

Kallelse

Föredragningslista

 

UPPDATERING:

Inför extra förbundsmötet kommer här förslag på nya formuleringar.

FÖRSLAG STADGEÄNDRING

Ändra FRÅN:
Svenska Squashförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift att främja och administrera squashidrotten i Sverige samt att företräda denna idrott i utlandet även som verka för att squashspel blir tillgängligt för alla. Med squash jämställs andra racketidrotter som Padel, Real Tennis, Racketlon, Racketball m.fl. som vilka ansluts till förbundet med särskilt avtal, godkänt av Riksidrottsförbundet, enligt styrelsens beslut.

Ändra TILL:
Svenska Squashförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift att främja och administrera squashidrotten i Sverige samt att företräda denna idrott även i utlandet och verka för att squashspel blir tillgängligt för alla. Med squash jämställs andra racketidrotter som spelas på squashbana.

FÖRSLAG DATUMÄNDRING FÖR ÅRSSTÄMMA
Ändra texten till ”Årsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.”

 

Information gällande tävlingsspel och Covid-19

Tävlingar och seriespel i April är inställt.
Vi övervakar läget och håller öppet för att förlänga säsongen till sista juni för att möjligen kunna spela klart serien och även SM-tävlingarna.
Om situationen lättar så kommer vi att kunna informera alla med 2-3 veckors varsel.
Löpande information kommer ut på squash.se

Landslaget uttaget till U19 EM i Eindhoven

Följande spelare har blivit uttagna att representera landslaget vid u19 EM i Eindhoven 4-12 april.

Tjejer:
Moa Bönnemark , Malmö SRC
Lovisa Ronge , Team Göteborg

Killar:
Fritiof Jacobsson , Team Göteborg ( lagkapten)
Oliver Vasilis , Intersquash Club
Teo Carleke, Karlskrona SK

U 19 EM består av individuella EM först 4-7 april och sedan lagdelen 9-12 april. I skrivande stund är det inte klart vilka som kommer att vara med på bägge delar.

”Det har aldrig varit tuffare och jämnare att ta ut ett lag än i år, för första gången för mig både på tjej- och killsidan. Jag har följt med denna grupp sen många av de gjorde mästerskapsdebut för 5 år sen så det är väldigt jobbigt att behöva lämna vissa hemma.

Tron jag har på det här laget efter alla med- och motgångar vi varit med om tillsammans är större än någonsin. Vi reser till Eindhoven med ett stort självförtroende och en gigantisk lagkänsla som vi vet kommer bära oss långt” kommenterar förbundskapten Bolbol Aziz.

Välkomna att anmäla er till MALMÖ SQUASH OPEN 2020

Välkomna att anmäla er till MALMÖ SQUASH OPEN 2020

Alla kan vara med – välj den klass du tycker passar just DIG!

Datum: 6-8 mars 2020

Klasser:

Damer Elit/PSA Closed Satellite USD$ 1000:- ( max 16) Start Saturday !)

Herrar Elit/PSA Closed Satellite USD $ 1000:- ( max 16 ) Start Friday !)

Damer Öppen ( max 16 )

Herrar A ( max 16 )

Herrar B ( max 16 )

Juniorer Herrar (max 16)

Juniorer Damer (max 16)

Herrar + 50 ( max 16 )

Herrar Motion ( max 16 )

 

Spelform:

Monrad – alla platser spelas ut.

 

Boll: Dunlop XX

 

Priser: Prispengar i PSA Dam & Herr.

Fördelning: Herrar & Damer PSA 1:a 500 USD 2:a 300 USD samt 3:a 200 USD

Prisbord i övriga klasser.

Anmälan: Senast 26 februari 2020 via online anmälan eller till info@malmosquash.se

Anmälningsavgift: 400 kr PSA, övriga 300:- för en klass.

Betalas Online via anmälningssystemet, eller till Malmo Squash Club via Bankgiro: 839-1724 eller Swish 1233372893 senast den 26 februari. Ange namn, klubb och klass.

Hotell: Goodmorning Hotel

Pris per rum per natt: 600 kr enkelrum, 800 kr dubbelrum, 950kr trippelrum – Bokas via e-mail till info@malmosquash.se för att få dessa priser.

SM i Enskede 27-29 Mars 2020

Svenska Mästerskapen kommer att gå i Enskede den 27-29 Mars.

Varmt välkommen att delta i Svenska Mästerskapen i Enskede Rackethall den 27-29 Mars.

Mer information och anmälan här:
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=75AC522F-4096-4EB7-A462-410016F16D5D

SM flyttat till den 26-29 Mars

SM kommer att flyttas till den 26-29 Mars för att inte krocka med Veteran SM som går veckan innan i Växjö. Tanken från början var att de skulle spelas samtidigt på samma anläggning, men detta gick inte. Därav flyttar vi vanliga SM till veckan efter.