Projekt Squash-it-up! är igång!

Squash-It-Up är ett initiativ i samarbete mellan Svenska Squashförbundet och Östsvenska med syfte att bygga bredd, i första hand genom nyrekrytering av juniorer.

Projektet kommer att bemannas genom en projekttjänst som vi kallar Distriktsledare. Dom båda fd. juniorerna Alwa Skoog och Samuel Lavebrink kommer att dela på tjänsten, vars huvudsakliga inriktning blir att hjälpa klubbar med nyrekrytering, klubbutveckling och att vara ansvariga för projekt och aktiviteter inom distriktet. Vidare kommer dom också att hjälpa föreningarna med att söka de stöd och bidrag de har rätt och möjlighet till.

Squash-it-up är ett pilotprojekt som startade 1 oktober 2020 är tänkt att pågå till juni 2021. Finansiering kommer att ske med hjälp RF´s verksamhetsstöd, samt sökta medel från Framtidsfonden. Vår förhoppning är att fler distrikt blir intresserade av att anslutas till Squash-it-up baserat på ett liknande upplägg.

Bakgrunden till Squash-it-up är en förstudie med nulägesanalys där situationen hos klubbarna i det Östsvenska distriktet analyserades. Förstudien genomfördes under sommaren 2020.

Läs mer om projektet under fliken Ungdom/Junior / Squash-it-up!    

Squash-it-up! För en bredare verksamhet