Svenska Squashförbundet kallar till årsmöte

Kallelse Årsmöte 2022

Datum & Tid: söndag den 27 november kl 11.00-12.30

Plats: Idrottens hus – Skansbrogatan 7 eller Distansdeltagande via länk

Dokumentationen till Årsmötet kommer att publiceras på hemsidan senast 3 veckor innan mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Följande gäller för årsmötet:

Anmälan till mötet skall ske senast fredagen den 25 november till elisabeth.andreasson@squash.se anmäl om du vill vara med via länk så får du vidare instruktioner om hur ansluta till mötet.

Röstlängden är framtagen per 1 september av förbundsstyrelsen och  består av de föreningar som fullgjort sina stadgepliktiga skyldigheter per den 30 juni 2022. Uppgift om förenings antal medlemmar hämtas från IdrottOnline.
Röstlängd 1_9_2022

Motioner från SDF och föreningar skulle enligt stadgarna varit inskickade  till styrelsen per 1 september för behandling av årsmötet men Styrelsen förlänger härmed datumet för inskickande till och med 31 oktober.

Valberedning består av Lotta Lindblom, Bo af Ekenstam och Amir Bozaghian.

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av protokollssekreterare.
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
5. Val av rösträknare.
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].
9. Revisorernas berättelser.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
15. Val av erforderligt antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
17. Val av erforderligt antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
18. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
19. Val av ordförande (på ett år) och erforderligt antal övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
20. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.

Förbundets stadgar hittar ni via nedan länk som ligger under fliken Förbund / Dokument:
https://squash.se/sv/stadgar/

Uppdrag som förbundsledare finns att söka

De befintliga förbundskaptenernas uppdrag löper ut den 31 augusti 2022, därmed är det hög tid att planera för kommande 2 års period!

Ledaruppdragen ingår i squash förbundets Elit och Landslagssatsning. Ledarna blir delaktiga i förbundets Elitutvecklingsplan 2025 – Squash mot världstoppen och medaljer, se bifogad plan Svenska Squash Utvecklingsplan mot världstoppen och medaljer_22_23

Det behövs ledare till följande roller:

Förbundskapten till Senior Damlandslag respektive Senior Herrlandslag, se befattningsbeskrivning här Befattningsbeskrivning Förbundskapten_2022

U19 Team Coach (kan vara tillika Förbundskapten för seniorerna), se befattningsbeskrivning här Befattningsbeskrivning U19 team coach 2022

U17 Team Coach, se befattningsbeskrivning här Befattningsbeskrivning U15_U17 Team coach 2022

U15 Team Coach, se befattningsbeskrivning här Befattningsbeskrivning U15_U17 Team coach 2022

Uppdragen är ideella förtroendeuppdrag och arvoderas efter utförda aktiviteter så som träningsläger och mästerskapstävlingar budgeterade i förbundets årliga verksamhetsplan.

Seniorcoacherna erhåller arvode om 1,500 kr/dag och Juniorcoachernas arvode är 1,000 kr/dag. Faktiska kostnader för resor och logi ersätts. 

Intresserade skall minst ha en grundläggande squashtränarutbildning och genomgått WSFs level 2 utbildning eller motsvarande.

Kommunikation och samarbete är en viktig del av att vara förbundsledare. De sökande bör ha lämplig kommunikations- och organisationsförmåga, stort ansvarstagande och en stor förståelse för och vara delaktig i förbundets Elitutvecklingsplan 2025 – Squash mot världstoppen och medaljer.

För ytterligare information vänligen kontakta Elisabeth Andreasson på elisabeth.andreasson@squash.se eller Thomas Svensson på thomas.svensson@squash.se

SKICKA IN ER INTRESSEANMÄLAN OCH CV – Senast den 15 juni 2022 till antingen Elisabeth eller Thomas enligt ovan adresser. 

Påminnelse om föreningsbyte inför säsongen 2022-2023

§ 1.1.3 Föreningsbyte före 1 juni

Licensierade spelare, som har för avsikt att representera en annan förening säsongen 2022-2023, har att anmäla föreningsbyte före den 1 juni till tävlingskommittén.

Spelaren ska till moderföreningen insända begäran om föreningsbyte skriftligen, med den nya föreningens underskrift på blanketten för föreningsbyte, samt skicka kopia till Tävlingskommittén. Moderföreningen har 14 dagar på sig, från begärans avsändningsdatum, att skriftligt meddela spelare eventuella fordringar på spelaren med kopia till Tävlingskommittén. Om inget meddelande avges inom nämnda tidsperiod registreras spelaren till den nya föreningen.

§ 1.1.3.1 Föreningsbyte från och med 1 juni

Under tiden 1 juli- 31 augusti är övergång möjlig om moderföreningen accepterar övergången. Förfaringssättet vid föreningsbyte under denna tidsperiod är densamma, som under § 1.1.3, se ovan.

Godkännande av föreningsbyte sker när gamla föreningen fått yttra sig enligt § 1.1.7.
Övergång måste ske innan spelaren har spelat sin första tävling för säsongen – dvs. har spelaren spelat en tävling innan den 31/8 godkänns ingen övergång.

§ 1.1.7 Spelare/föreningars skyldigheter
Spelare, som inte fullgjort sina skyldigheter mot sin förening enligt denna föreningsstadgar och bestämmelser, har inte rätt att spela för någon ny förening med mindre än att mellanhavanden med den gamla föreningen är uppklarade. Om förening inte fullgjort sina skyldigheter gentemot spelare enligt gjorda avtal, kan spelare, efter särskild prövning av SSqF, ges möjlighet till direkt övergång under pågående säsong och utan att flyttning av bostadsort föreligger.

 

Klicka här för blanketten:

blankett-foreningsbyte-2021

 

Frågor kontakta Tävlingskommittén: tavlingskommiteen@squash.se

Reflektioner från Öppet hus 7 juni 2022

Förbundet bjuder in till en dialog om den gångna säsongen och vad som är viktigt att prioritera framöver?

Se presentationen från mötet: Öppet hus 7 juni

Tack till alla som deltog!
Kom gärna in med mer feedback. Förbundsstyrelsens planeringsmöte är den 8 september.

Genom våra årliga ”Öppet Hus” möten önskar vi skapa engagemang och säkerställa att våra långsiktiga planer rimmar med klubbarnas förväntningar och ambitioner. Vi kommer redogöra för nuläget och berätta om det som pågår – inhämta er feedback – för att avslutningsvis diskutera prioriteringar kommande säsong.

Nuvarande Förbundsutvecklingsplan finner ni på hemsidan under fliken Förbundet och Vår verksamhet.

Förbundsutvecklingsplan

 

Anmäl dig nu och gör er röst hörd!

Skicka anmälan till elisabeth.andreasson@squash.se

Möte kommer hållas via Teams samt mötes lokal på Idrottenshus i Stockholm, Skansbrogatan 7,  för dom som önskar närvara fysiskt.

Teamslänken:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMzZjY1ZDYtM2ZiZC00NWRhLWI0Y2YtM2E1NjliYmM1OGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22781240cb-aecf-4f30-8b66-6159c4742c6a%22%7d

Väl mött!

Peter Hernberg
Vice ordförande och klubb- och distriktsförbundsansvarig
Svenska Squashförbundet

 

Årets slutspel i elitserierna spelas den 3-4 juni på Roslagshallen i Stockholm

Välkomna att komma och titta på slutspelet i elitserierna dam och herr som spelas den 3-4 juni på Roslagshallen med Intersquash Club som arrangör

Länk till streaming:

Via Facebook: www.facebook.com/SvenskSquash

Via RankedIn: LIVESTREAMING

Damer: Nya Skellefteå, Norrköping, Enskede och Stockholm SK
Herrar:  Nya Skellefteå, Intersquash Club, Stockholm SK och Team Göteborg

Preliminärt spelschema:

Fredag 3/6
17:00     Herrar Semifinal  1 – Intersquash Club – Stockholm SK
19:00     Damer Semifinal  1 – Norrköping SK – Enskede SC
19:00     Damer Semifinal  2 – Nya Skellefteå SK – Stockholm SK
19:00     Herrar Semifinal  2 – Nya Skellefteå SK – Team Göteborg SK

Lördag 4/6
11:00 B7          Match om tredjeplats Herrar
12:00 B2         Match om tredjeplats Damer
12:00 B1          Final Damer
14:00 B1          Final Herrar

Tyvärr har Enskede SC lämnat W.O i slutspelet och kommer därmed inte spela sina matcher.

Spelschema och resultat:

Klicka här: RANKEDIN

Regler kring spelare vid slutspelet:

Spelare i slutspelet skall ha spelat minst fyra matcher i grundserien. I det fall ett lag inte kan ställa upp med fyra (herrar) / två (damer) som spelat fyra matcher, kan klubben fylla på underifrån med spelare som är lägre rankade (enligt listningen) än de spelare som kan spela.

På förekommen anledning vill TK förtydliga regelverket inför slutspelet i helgen, se nedan:

Följande gäller då en lagmatch avgjorts innan hela lagmatchen är färdigspelad:

 • Om resultatet i en lagmatch är avgjord före en delmatch skall börja, skall delmatchen inte spelas.
 • Om resultatet i en lagmatch blir klart medan en delmatch spelas, skall delmatchen spela klar det aktuella gamet och därefter avslutas.
 • Om båda lagen är överens, och tiden medger, kan man spela vidare respektive spela återstående match och isåfall då i bäst av 3 games.

Gruppresa till German Junior Open 1-4/7 i Hamburg

Vi planerar en stor gruppresa till German Junior Open den 1-4/7 i Hamburg. Resdag är onsdag 30/6 och hemresan sker sent 4/7.

Se inbjudan på följande länk: https://www.europeansquash.com/calendarevent/63644/German-Junior-Open-2022-SS

OBS! Sista anmälningsdagen är måndag 23/5.

Bolbol Aziz och Joel Viksten följer med som coacher och ledare – meddela  dom när ni anmält er.

Alla deltagande spelare bjuds även in till ett förberedelseläger i Stockholm den 28-29/6 som Bolbol och Joel håller i.
Lägret är gratis och finansieras av Squashförbundet. Spelarna står för sina egna matutgifter och vi hoppas kunna inkvartera alla i Stockholm hos spelarna som är från Stockholm.

Hör av er vid frågor!

bolbol@intersquash.se

U15 & U17 lagen är uttagna för Europamästerskapen i maj

Europamästerskapen U15 & U17  – 12-15/5 

Följande spelare har blivit uttagna att representera Sverige vid Europamästerskapen för U15 & U17 i Eindhoven, Nederländerna i mitten av april.

U15
1. Alma Lövquist
2. Rasmus Eliasson
3. Iwar Säwen

4. Axel Mårdh

Joel Viksten följer med som coach för laget.

U17
1. Kiri Thunberg
2. Eva Klangby
3. Lukas Bergenhök
4. Linus Remahl

5. Anton Bryttne

Bolbol Aziz följer med som coach för laget.

”Det blir efter två år landslagsdebut för hela gänget, som dessutom förbereder sig tillsammans med herrlaget den 22-24/4 på läger i Stockholm. ”

Styrelsen önskar båda lagen stort lycka till!

Dam & Herr lagen uttagna för vårens Europamästerskap

Europamästerskapen Damer Division 3 – 20-23/4 

Följande spelare har blivit uttagna att representera Sverige vid Europamästerskapen för damer i Ljubljana, Slovenien i mitten av april.

 1. Moa Bönnemark ( lagkapten )
 2. Malin Frank
 3. Lovisa Ronge
 4. Nathalie Malmström

Elisabeth Andreasson åker med som lagledare och coach.

Laget är seedat 6 av totalt 11 lag i division 3. Vi har hamnat i pool C tillsammans med Portugal (seedade 3) och Monaco (seedade 11).

”Jag säger som herrarna – äntligen dags för mästerskap igen – vi har också längtat! Det ska bli så roligt att ta med detta unga damlag till Ljubljana. Alla spelarna är debutanter i senior laget men väl meriterade från U19 tiden där de innan pandemin representerade Sverige i U19 WM i Malaysia och gjort stora framsteg sedan dess. Jag har fullt förtroende för detta unga lag och att vi tillsammans är redo att ta oss an uppgiften att säkra en finalplats. Vårt första mål är att komma upp i division 2, avslutar förbundskapten Elisabeth Andreasson.”

Europamästerskapen Herrar Division 2 – 27-30/4

Följande spelare har blivit uttagna att representera Sverige vid Europamästerskapen för herrar i Eindhoven i slutet av april.

 1. Christian Drakenberg ( lagkapten )
 2. Fritiof Jacobsson
 3. Joel Viksten
 4. Filip Hultman
 5. Filip Krüeger

Thomas Svensson åker med som lagledare och Bolbol Aziz som coach.

Laget är seedat 10 av totalt 12 lag i division 2. Vi har hamnat i pool B tillsammans med Ungern ( seedade 2 ) och hemmalaget Holland ( seedade 7 ).

”Äntligen dags för mästerskap igen- vi har längtat i några år nu. Vår stora förhoppning är att hålla oss kvar i division 2 och vi kommer att göra allt och lite till för att klara detta. Vi har en väldigt rutinerad ledare i Christian , samt att de andra 4 yngre spelarna i laget alla har gjort stora framsteg på senare år. Tron som ledningen har på detta lag är väldigt stor och vi är övertygade om att vi kommer att överraska några lag när vi är på plats”, avslutar förbundskapten Bolbol Aziz.”

 

Styrelsen önskar lagen lycka till!
även ett stort lycka till  – Moa Bönnemark och Jonathan Edwardsson som åker till Eindhoven den 8 april för att spela  Individuella Europamästerskap för U19 under Bolbol Aziz ledning.

Svensk Squash får 500,000 kronor i Återstartsstöd från RF för 2022

Idrottsrörelsen ges 400 miljoner kronor i extra stöd i spåren av covid-19 för återstart under 2022. Av detta går 500,000 kronor som s.k återstartstöd till svensk squash. Alla aktiviteter skall följa RFs direktiv avseende stödet dvs. stimulera uppstartsverksamhet efter pandemins effekter med fokus på rekrytering, återrekrytering och behålla medlemmar. Ungdomsidrotten är speciellt prioriterad och stödet skall även bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Squashförbundets styrelse har under sitt senaste möte bestämt att återstartsstödet fördelas enligt följande princip:

 • 150,000 till Föreningarna att ansöka direkt via förbundet för aktiviteter som är linje med givna riktlinjer (rekrytering, återrekrytering och behålla medlemmar med fokus på ungdomar)
 • 150,000 till Ungdomskommittén för att stöda juniorverksamhet samt engagera/utbilda fler tränare i samarbete med våra fyra distrikt
 • 100,000 till Tävlingskommittén med syfte att utveckla tävlingsverksamheten t.ex tillbaka till våra föreningar i form av tävlingsbidrag
 • 100,000 till nya Utvecklingskommittén med huvudsyfte att rekrytera fler medlemsföreningar

Utöver dessa 500,000 så får Förbundet ytterligare 200,000 som är öronmärka för Elitverksamheten.

”Låt oss nu se till att vi nyttjar detta stöd på bästa möjliga sätt. Jag uppmanar samtliga klubbar i landet att fundera på aktiviteter som är linje med dessa principer. Kontakta gärna Förbundet, utveckling@squash.se eller elisabeth.andreasson@squash.se, om ni har idéer eller vill veta mera ”

hälsar

Peter Hernberg
Vice Ordförande samt Klubb- och Distriktsförbundsansvarig

 

Mer information om ”Stöd och Bidrag” att söka finner ni på följande länk:

https://squash.se/sv/idrottsmedel/

 

Uppdaterad information från Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har sett över vårens datum för att få en så bra tävlingssäsong som möjligt vilket medför följande förändringar:

TK Beslut 2022-01-24

 • Hela seriehelgen 22-23 januari flyttas till den 7 maj – alltså ingen serie den 5-6 mars. I det fall det blir restriktioner som drabbar den kommande seriehelgen i februari skall dessa planeras in på de återstående seriehelgerna istället för att försöka hitta en ny helg.
 • Slutspel & kval flyttas till helgen 3-5 juni
 • Veteran SM flyttas till den 13-15 maj, anmäl dig här.
 • Junior SM flyttas till den 1-3 april 
 • Fysiskt Tävlingskommitté  möte kommer hållas den 12 februari i Stockholm i samband med Abdel Wahed Open !

Tävlingskommittén kommer bjuda in till teamsmöte inom snar framtid för respektive division att diskutera färdigställandet av seriespelen 2021/22 på ett hållbart sätt.

Vänligen Tävlingskommittén