Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte och Verksamhetsutvecklingsdag 2019

18 AUG 2019 14:45
Styrelsen för Östsvenska Squashförbundet kallar till Årsmöte och Verksamhetsutvecklingsdag, 28 september klockan 10.00.
 • Uppdaterad: 18 AUG 2019 14:45

Årsmöte
Styrelsen kallar till Årsmöte 2019.

Tid:lördagen 28 september 2019 klockan 10.00
Plats: Pegrocos kontor på Eriksbergsgatan 10, våning 2, i Stockholm

För Östsvenska har detta varit ett händelserikt år med många initiativ i syfte att förbättra förutsättningarna för squashen i distriktet.  Styrelsen har varit mycket aktiv med 12 styrelsemöten, samt ett flertal o-protokollerade telefonmöten.

Föredragningslista;

 1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för SDF.
 2. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
 6. SDF styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse för tiden den 1 juli - 30 juni.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF styrelsen.
 9. Behandling av motioner enligt RF kap 14, samt övriga av SDF styrelsen till mötet hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns med på dagordningen.
 10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
 11. Val på ett år av ordföranden i SDF styrelsen.
 12. Val på två år av två eller tre övriga styrelseledamöter samt högst en suppleant.
 13. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
 14. Beslut om val av ombud till förbundsmöte och DF möte jämte behövligt antal suppleanter.

Föredragningslista ÖSSqF årsmöte 2019.pdf
Resultatrapport ÖSSqF 1807-1906.pdf
Balansrapport ÖSSqF 1807-1906.pdf
Revisionsberättelse_ÖSSqF_2018-19.pdf

Valberedningens rapport:

Jason Cowling, Roslagen SRC, avböjer omval.
Peter Sjödin, Enskede SC, avböjer omval.

Förslag till ny styrelse:
Per Grunewald, Roslagen SRC, omval till ordförande.
Magnus Falck, SSK, omval till ledamot.
Christian Carlsson, omval till ledamot.
Samual Lavebrink, nyval till ledamot.
Alwa Skoog, nyval till ledamot.

Verksamhetsutvecklingsdag i anslutning till årsmötet
Under hösten 2018 arbetade styrelsen fram en verksamhetsplan som vi nu skulle vilja uppdatera tillsammans med er föreningar i distriktet. Vi tar därför tillfället i akt att i anslutning till årsmötet genomföra en workshop tillsammans när förhoppningsvis ändå flera av oss är samlade. Vi har bett Martin Wiklund att leda detta arbete. Vi räknar med att vi skall vara klara kl 16.00.

11:00                Introduktion (Martin/ Per)
11:15                Presentation av deltagare och dagens agenda
11:30                Strategi 2025 - vad är det och hur påverkar det oss?
12:00                Nulägesanalys av squashen som idrott utifrån Strategi 2025.
13:00                Lunch
14:00                Verksamhetsidé/Verksamhetsplan för ÖsSqF - grupparbeten
15:30                Värdegrund och förhållningssätt för ÖsSqF och fika under tiden
17:00                Sammanfattning och nästa steg

Jag hoppas att vi kan ses den 28/9!
Bästa hälsningar
Per Grunewald för ÖSSqF

Skribent: ÖSSqF
Epost: Adressen Gömd

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Östsvenska Squashförbundet
Magnus Falck, Stockholms Squashklubb, Wittstocksgatan 17
115 27 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.