Hoppa till sidans innehåll

Östsvenska Squashförbundet kallar till årsmöte!

09 SEP 2013 14:58
Östsvenska Squashförbundet kallar till årsmöte
  • Skapad: 09 SEP 2013 14:58

Östsvenska Squashförbundet kallar till årsmöte måndag den 7 oktober 2013 kl. 18.00

Platsen: Roslagshallen, Roslagsgatan 24-28, Stockholm

Dagordning

1.  Mötets öppnande.

2.  Upprop, fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för Östsvenska Squashförbundet.

3.  Frågan om mötet har blivit behörigen utlyst.

4.  Val av ordförande för mötet.

5.  Val av sekreterare för mötet.

6.  Val av två personer att jämte ordförande, justera mötets protokoll samt två rösträknare.

7.  Östsvenska Squashförbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse.

8.  Revisorernas berättelse för tiden 1 juli 2012 tom 30 juni 2013.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för Östsvenska Squashförbundets styrelse.

10.  Behandling av motioner samt övriga av SDF-styrelsen till mötet hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns med på dagordningen.

11.  Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.

12.  Val av ordförande på ett år.

13.  Val av två eller tre ledamöter på två år.

14.  Val av en suppleant på två år.

15.  Val av revisor samt revisors suppleant på ett år.

16.  Val av valberedning.

17.  Beslut om val av ombud till Svenska Squashförbundets årsmöte samt tillhörande DF's årsmöten jämte behövligt antal suppleanter.

18.  Mötets avslutande.

 

Enligt stadgarna får styrelsen bestå av 4 till 6 ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs på 1 år, ledamöter och suppleanter på 2 år varav hälften väljs årligen.

val

 

 

Årsmötet kan tillsätta:                                                                     antal år

                          ordförande                                                            1 år

                          2-4 ledamöter                                                        2 år

                          1 suppleant                                                            2 år

                          1 suppleant                                                            1 år

Skribent: Foad Hammouni

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Östsvenska Squashförbundet
Magnus Falck, Stockholms Squashklubb, Wittstocksgatan 17
115 27 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.